ਬੋਲੀ:

ਇਗਬੋ

[ig]

ਇਗਬੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: names

names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • anyanwu ਉਚਾਰਨ anyanwu
  • Lee ਉਚਾਰਨ Lee
  • anya ਉਚਾਰਨ anya
  • ji ਉਚਾਰਨ ji