ਬੋਲੀ:

ਕਬਾਰਦੀ

[kbd]

ਕਬਾਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: كلب شعير

كلب شعير ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • хьэ ਉਚਾਰਨ хьэ