ਬੋਲੀ:

ਕਬਾਰਦੀ

[kbd]

ਕਬਾਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Tatar first names

Tatar first names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Нур ਉਚਾਰਨ Нур