ਬੋਲੀ:

ਕਜ਼ਾਖ਼

[kk]

ਕਜ਼ਾਖ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Tatar Swadesh list

Tatar Swadesh list ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • көл ਉਚਾਰਨ көл
 • су ਉਚਾਰਨ су
 • кем ਉਚਾਰਨ кем
 • ана ਉਚਾਰਨ ана
 • бет ਉਚਾਰਨ бет
 • күз ਉਚਾਰਨ күз
 • тез ਉਚਾਰਨ тез
 • Сары ਉਚਾਰਨ Сары
 • бөтен ਉਚਾਰਨ бөтен
 • ит ਉਚਾਰਨ ит
 • бала ਉਚਾਰਨ бала
 • ат ਉਚਾਰਨ ат
 • Ай ਉਚਾਰਨ Ай
 • тау ਉਚਾਰਨ тау