ਬੋਲੀ:

ਕੁਰਦੀ

[ku]

ਕੁਰਦੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Districts of cities

Districts of cities ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Varto ਉਚਾਰਨ Varto
  • Bismil ਉਚਾਰਨ Bismil