ਬੋਲੀ:

ਲਿਮਬੁਰਗੀ

[li]

ਲਿਮਬੁਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ahloubadar

ahloubadar ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Aar ਉਚਾਰਨ Aar