ਬੋਲੀ:

ਲਿਮਬੁਰਗੀ

[li]

ਲਿਮਬੁਰਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: dokter

dokter ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • huid ਉਚਾਰਨ huid
  • baard ਉਚਾਰਨ baard