ਬੋਲੀ:

ਲੋਂਬਾਰਦ

[lmo]

ਲੋਂਬਾਰਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: número

número ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • numer ਉਚਾਰਨ numer
  • 98 ਉਚਾਰਨ 98
  • 88 ਉਚਾਰਨ 88