ਬੋਲੀ:

ਲੋਂਬਾਰਦ

[lmo]

ਲੋਂਬਾਰਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: número

número ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 88 ਉਚਾਰਨ 88
  • 98 ਉਚਾਰਨ 98
  • numer ਉਚਾਰਨ numer