ਬੋਲੀ:

ਮਾਲੇਈ

[ms]

ਮਾਲੇਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Animal

Animal ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • helang ਉਚਾਰਨ helang
 • ayam ਉਚਾਰਨ ayam
 • burung ਉਚਾਰਨ burung
 • ikan ਉਚਾਰਨ ikan
 • gajah ਉਚਾਰਨ gajah
 • penyu ਉਚਾਰਨ penyu
 • semut ਉਚਾਰਨ semut
 • singa ਉਚਾਰਨ singa
 • kucing ਉਚਾਰਨ kucing
 • rusa ਉਚਾਰਨ rusa
 • katak ਉਚਾਰਨ katak
 • anjing ਉਚਾਰਨ anjing
 • arnab ਉਚਾਰਨ arnab
 • ular ਉਚਾਰਨ ular
 • lebah ਉਚਾਰਨ lebah
 • buaya ਉਚਾਰਨ buaya
 • kura-kura ਉਚਾਰਨ kura-kura
 • keldai ਉਚਾਰਨ keldai
 • hai ਉਚਾਰਨ hai
 • zirafah ਉਚਾਰਨ zirafah
 • harimau ਉਚਾਰਨ harimau
 • monyet ਉਚਾਰਨ monyet
 • kambing ਉਚਾਰਨ kambing
 • API ਉਚਾਰਨ API
 • cicak ਉਚਾਰਨ cicak
 • lembu ਉਚਾਰਨ lembu
 • kuda ਉਚਾਰਨ kuda
 • kuku ਉਚਾਰਨ kuku
 • siput ਉਚਾਰਨ siput
 • nyamuk ਉਚਾਰਨ nyamuk
 • madu ਉਚਾਰਨ madu
 • camar ਉਚਾਰਨ camar
 • rama-rama ਉਚਾਰਨ rama-rama
 • rak ਉਚਾਰਨ rak
 • enggang ਉਚਾਰਨ enggang
 • nuri ਉਚਾਰਨ nuri
 • sapi ਉਚਾਰਨ sapi
 • kala ਉਚਾਰਨ kala
 • asal ਉਚਾਰਨ asal
 • koko ਉਚਾਰਨ koko