ਬੋਲੀ:

ਮਾਲੇਈ

[ms]

ਮਾਲੇਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: kız isimleri

kız isimleri ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • inci ਉਚਾਰਨ inci
  • umur ਉਚਾਰਨ umur
  • sabah ਉਚਾਰਨ sabah
  • feri ਉਚਾਰਨ feri