ਬੋਲੀ:

ਮਾਲਟੀ

[mt]

ਮਾਲਟੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: substantive

substantive ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • nannu ਉਚਾਰਨ nannu