ਬੋਲੀ:

ਮਿਨ ਨਾਨ

[nan]

ਮਿਨ ਨਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 動物

動物 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 企鵝 ਉਚਾਰਨ 企鵝
 • 兔 ਉਚਾਰਨ
 • 壁虎 ਉਚਾਰਨ 壁虎
 • 大象 ਉਚਾਰਨ 大象
 • 恐龍 ਉਚਾਰਨ 恐龍
 • 斑馬 ਉਚਾਰਨ 斑馬
 • 海豚 ਉਚਾਰਨ 海豚
 • 烏鴉 ਉਚਾਰਨ 烏鴉
 • 烏龜 ਉਚਾਰਨ 烏龜
 • 熊 ਉਚਾਰਨ
 • 燕子 ਉਚਾਰਨ 燕子
 • 牛 ਉਚਾਰਨ
 • 狗 ਉਚਾਰਨ
 • 狼 ਉਚਾਰਨ
 • 猴 ਉਚਾਰਨ
 • 獅 ਉਚਾਰਨ
 • 獅子 ਉਚਾਰਨ 獅子
 • 田螺 ਉਚਾਰਨ 田螺
 • 章魚 ਉਚਾਰਨ 章魚
 • 綿羊 ਉਚਾਰਨ 綿羊
 • 羊 ਉਚਾਰਨ
 • 美洲豹 ਉਚਾਰਨ 美洲豹
 • 老虎 ਉਚਾਰਨ 老虎
 • 老鼠 ਉਚਾਰਨ 老鼠
 • 蒼蠅 ਉਚਾਰਨ 蒼蠅
 • 虎 ਉਚਾਰਨ
 • 蚊 ਉਚਾਰਨ
 • 蜈蚣 ਉਚਾਰਨ 蜈蚣
 • 蜘蛛 ਉਚਾਰਨ 蜘蛛
 • 蜜蜂 ਉਚਾਰਨ 蜜蜂
 • 蜻蜓 ਉਚਾਰਨ 蜻蜓
 • 蝙蝠 ਉਚਾਰਨ 蝙蝠
 • 蝴蝶 ਉਚਾਰਨ 蝴蝶
 • 螞蟻 ਉਚਾਰਨ 螞蟻
 • 螢火蟲 ਉਚਾਰਨ 螢火蟲
 • 螺 ਉਚਾਰਨ
 • 蟲 ਉਚਾਰਨ
 • 蟹 ਉਚਾਰਨ
 • 象 ਉਚਾਰਨ
 • 豬 ਉਚਾਰਨ
 • 豹 ਉਚਾਰਨ
 • 貓 ਉਚਾਰਨ
 • 長頸鹿 ਉਚਾਰਨ 長頸鹿
 • 雞 ਉਚਾਰਨ
 • 青蛙 ਉਚਾਰਨ 青蛙
 • 馬 ਉਚਾਰਨ
 • 駱駝 ਉਚਾਰਨ 駱駝
 • 魚 ਉਚਾਰਨ
 • 鯊魚 ਉਚਾਰਨ 鯊魚
 • 鯨魚 ਉਚਾਰਨ 鯨魚
 • 鱟 ਉਚਾਰਨ
 • 鳥 ਉਚਾਰਨ
 • 鵝 ਉਚਾਰਨ
 • 鼠 ਉਚਾਰਨ
 • 龍 ਉਚਾਰਨ
 • 龜 ਉਚਾਰਨ