ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[pap]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: elements

elements ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • aluminio ਉਚਾਰਨ aluminio
  • hel ਉਚਾਰਨ hel