ਬੋਲੀ:

ਸਾਰਡੀਨੀ

[sc]

ਸਾਰਡੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: cardinal numbers

cardinal numbers ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • duas ਉਚਾਰਨ duas
  • noi ਉਚਾਰਨ noi
  • cuàturu ਉਚਾਰਨ cuàturu