ਬੋਲੀ:

ਸਲੋਵਾਕੀ

[sk]

ਸਲੋਵਾਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: zwierzęta

zwierzęta ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • makrela ਉਚਾਰਨ makrela
  • kura ਉਚਾਰਨ kura
  • ryba ਉਚਾਰਨ ryba
  • kuna ਉਚਾਰਨ kuna
  • kojot ਉਚਾਰਨ kojot
  • drozd ਉਚਾਰਨ drozd
  • ropucha ਉਚਾਰਨ ropucha