ਬੋਲੀ:

ਸਵੀਡਨੀ

[sv]

ਸਵੀਡਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: egennamn

egennamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ