ਬੋਲੀ:

ਸਵੀਡਨੀ

[sv]

ਸਵੀਡਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: noun

noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ