ਬੋਲੀ:

ਸਵੀਡਨੀ

[sv]

ਸਵੀਡਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Numbers in Armenian

Numbers in Armenian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 77 ਉਚਾਰਨ 77