ਬੋਲੀ:

ਸਵੀਡਨੀ

[sv]

ਸਵੀਡਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: people

people ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ