ਬੋਲੀ:

ਸਵਾਹਿਲੀ

[sw]

ਸਵਾਹਿਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: male names

male names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Israel ਉਚਾਰਨ Israel
  • Emilian ਉਚਾਰਨ Emilian
  • titi ਉਚਾਰਨ titi
  • Adi ਉਚਾਰਨ Adi