ਬੋਲੀ:

ਕਲਿੰਗਨ

[tlh]

ਕਲਿੰਗਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: svenska substantiv

svenska substantiv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • dun ਉਚਾਰਨ dun
  • haj ਉਚਾਰਨ haj
  • Hop ਉਚਾਰਨ Hop