ਬੋਲੀ:

ਵੇਨੇਸ਼ੀ

[vec]

ਵੇਨੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: to whistle

to whistle ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • supiar ਉਚਾਰਨ supiar