ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[vls]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: irregular verb

irregular verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • spreken ਉਚਾਰਨ spreken
  • zien ਉਚਾਰਨ zien
  • zijn ਉਚਾਰਨ zijn