ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[vls]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Nimed

Nimed ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • karel ਉਚਾਰਨ karel
  • Arno ਉਚਾਰਨ Arno
  • Kalle ਉਚਾਰਨ Kalle