ਬੋਲੀ:

ਜ਼ਜ਼ਾਕੀ

[zza]

ਜ਼ਜ਼ਾਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: çay

çay ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • çay ਉਚਾਰਨ çay