آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਵਿਚ: Other
ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  •  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا [fa] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: جهازنیکاراگوئهكشورنادیدهفراروانشناسی