موجد حق ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਵਿਚ: Scientific/Medical terms
ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ موجد حق ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • موجد حق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ موجد حق [fa] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ موجد حق ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: تبریزکامپیوتریادگاریریختنسرخجه