Huñnvreou pell a gevrin ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਵਿਚ: Other
ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ Huñnvreou pell a gevrin ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • Huñnvreou pell a gevrin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋHuñnvreou pell a gevrin [br] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Huñnvreou pell a gevrin ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: DematBreizhteirBrezhonegseizh ha daou-ugent