ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • siadła ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siadła [pl]
 • une veste ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ une veste [fr]
 • des collants ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ des collants [fr]
 • un tee-shirt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ un tee-shirt [fr]
 • oscilloscopes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oscilloscopes [en]
 • nadchodzącym ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nadchodzącym [pl]
 • حمر_الشعر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حمر_الشعر [ar]
 • so'z ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ so'z [uz]
 • w łowiectwie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ w łowiectwie [pl]
 • tomonidan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tomonidan [uz]
 • ushbudan boshlab ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ushbudan boshlab [uz]
 • bo'yicha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bo'yicha [uz]
 • หลอดไฟ๓ดวง ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ หลอดไฟ๓ดวง [th]
 • Edi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Edi [uz]
 • sifatida ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sifatida [uz]
 • lemonaia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lemonaia [it]
 • 飛び飛び ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 飛び飛び [ja]
 • Luiselli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Luiselli [it]
 • Lüftglocke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lüftglocke [de]
 • 仰天する ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 仰天する [ja]
 • 言訳 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 言訳 [ja]
 • Güzeloğlu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Güzeloğlu [tr]
 • más y más ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ más y más [es]
 • declarativo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ declarativo [es]
 • Hervé Tullet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hervé Tullet [fr]
 • 短文 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 短文 [zh]
 • 웃겨요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 웃겨요 [ko]
 • el refresco carbonatado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ el refresco carbonatado [es]
 • kessous ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kessous [fr]
 • letíšte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ letíšte [cs]
 • زورق صواريخ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زورق صواريخ [ar]
 • Enfocate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Enfocate [es]
 • bestikker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bestikker [no]
 • arresterte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ arresterte [no]
 • arresterer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ arresterer [no]
 • roc d'Ausinsi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ roc d'Ausinsi [ca]
 • Borda d'Ausàs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Borda d'Ausàs [ca]
 • palliativt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palliativt [sv]
 • syftande ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ syftande [sv]
 • kurativt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kurativt [sv]
 • Ausàs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ausàs [ca]
 • coll d'Aus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coll d'Aus [ca]
 • korkene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ korkene [no]
 • korker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ korker [no]
 • Korken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Korken [no]
 • Bordes d'Aurós ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bordes d'Aurós [ca]
 • bivirkningene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bivirkningene [no]
 • ta död på ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ta död på [sv]
 • Granja de l'Aurora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Granja de l'Aurora [ca]
 • filtrene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ filtrene [no]

Phrases