ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 • मिर्जई ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ मिर्जई [hi]
 • ब्रांडी ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ब्रांडी [hi]
 • शम्पेन ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ शम्पेन [hi]
 • लेमनेड ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ लेमनेड [hi]
 • गैस स्टेशन या पेट्रोल-पंप ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ गैस स्टेशन या पेट्रोल-पंप [hi]
 • कांसुलेट ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ कांसुलेट [hi]
 • फुटबॉल-मैदान ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ फुटबॉल-मैदान [hi]
 • मांस की दुकान ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ मांस की दुकान [hi]
 • वाइन ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ वाइन [hi]
 • कसाई ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ कसाई [hi]
 • बेकरी ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ बेकरी [hi]
 • ट्राम ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ट्राम [hi]
 • बैग ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ बैग [hi]
 • रेस्टोरेंट ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ रेस्टोरेंट [hi]
 • बीयर ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ बीयर [hi]
 • व्हिस्की ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ व्हिस्की [hi]
 • अग्निशामक ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ अग्निशामक [hi]
 • अग्न्याशय ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ अग्न्याशय [hi]
 • धूसर ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ धूसर [hi]
 • żąć - źrebak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ żąć - źrebak [pl]
 • żyć - źródło ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ żyć - źródło [pl]
 • żaba - źrebak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ żaba - źrebak [pl]
 • มังสะวิรัติ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ มังสะวิรัติ [th]
 • ż - ź ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ż - ź [pl]
 • zapijają się ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zapijają się [pl]
 • 지랄하네 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 지랄하네 [ko]
 • 不用哭 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 不用哭 [zh]
 • Hvað ertu að gera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hvað ertu að gera [is]
 • Trophimus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Trophimus [en]
 • hindurchgeht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hindurchgeht [de]
 • 暴风雨横扫平原 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 暴风雨横扫平原 [zh]
 • 这座像是用石头雕刻的 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 这座像是用石头雕刻的 [zh]
 • flutti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ flutti [is]
 • 群众迅速聚集在出事现场 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 群众迅速聚集在出事现场 [zh]
 • 人群聚集在这条街上 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人群聚集在这条街上 [zh]
 • 厨房里的电动钟嗡嗡作响 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 厨房里的电动钟嗡嗡作响 [zh]
 • 电冰箱的发动机发出嗡嗡声 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 电冰箱的发动机发出嗡嗡声 [zh]
 • 房子的左边有一棵樱桃树 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 房子的左边有一棵樱桃树 [zh]
 • dönsuðum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dönsuðum [is]
 • 王太后向人群挥手 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 王太后向人群挥手 [zh]
 • 她不耐烦地挥手让他们走开 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 她不耐烦地挥手让他们走开 [zh]
 • 那条黄瓜多长啊! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 那条黄瓜多长啊! [zh]
 • 我喜欢吃有黄瓜的三明治 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 我喜欢吃有黄瓜的三明治 [zh]
 • 我有种感觉我们正被人跟踪 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 我有种感觉我们正被人跟踪 [zh]
 • 警方在跟踪追捕他 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 警方在跟踪追捕他 [zh]
 • 茂密的森林环抱着那个村庄 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 茂密的森林环抱着那个村庄 [zh]
 • 朧々 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 朧々 [ja]
 • 士兵们占领了这个建筑 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 士兵们占领了这个建筑 [zh]
 • 该建筑高一百公尺 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 该建筑高一百公尺 [zh]
 • chafó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chafó [es]