ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • køkkenpapir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ køkkenpapir [da]
 • offishall ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ offishall [pt]
 • sprostojsc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sprostojsc [sk]
 • ľepše ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ľepše [sk]
 • šivi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ šivi [sk]
 • vaľac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vaľac [sk]
 • pujdzeš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pujdzeš [sk]
 • ščava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ščava [sk]
 • scisnuc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scisnuc [sk]
 • harčički ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ harčički [sk]
 • tuňi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuňi [sk]
 • Lifehouse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lifehouse [pt]
 • we ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ we [ru]
 • S ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ S [az]
 • Handel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Handel [pt]
 • 扰 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [zh]
 • مَبْرُوك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مَبْرُوك [ar]
 • knihařství ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ knihařství [cs]
 • Стоматологи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Стоматологи [ru]
 • капризничаю ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ капризничаю [ru]
 • gireow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gireow [en]
 • die Teints ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ die Teints [fr]
 • Odevaere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Odevaere [nl]
 • This, These ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ This, These [en]
 • Hanane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hanane [arq]
 • I'm, I am ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ I'm, I am [en]
 • high-tops ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ high-tops [en]
 • high-ups ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ high-ups [en]
 • polish ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ polish [en]
 • z chorągiewką ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ z chorągiewką [pl]
 • Cian Ciarán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cian Ciarán [cy]
 • pościelesz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pościelesz [pl]

Phrases

 • Je voudrais échanger ce pull gris ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Je voudrais échanger ce pull gris [fr] [Other]
 • La robe est trop grise ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ La robe est trop grise [fr] [Other]
 • Je peux essayer ce costume marron ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Je peux essayer ce costume marron ? [fr] [Other]
 • La jupe blanche est trop courte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ La jupe blanche est trop courte [fr] [Other]
 • Il ne met pas sa chemise orange ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Il ne met pas sa chemise orange [fr] [Other]
 • Je cherche une robe noire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Je cherche une robe noire [fr] [Other]
 • Les chaussures sont trop rouges ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Les chaussures sont trop rouges [fr] [Other]
 • Il met toujours des costumes marron ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Il met toujours des costumes marron [fr] [Other]
 • J'adore les jupes abricot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ J'adore les jupes abricot [fr] [Other]
 • Je dois trouver des chaussures blanches ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Je dois trouver des chaussures blanches [fr] [Other]
 • Mes jupes vertes sont trop courtes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mes jupes vertes sont trop courtes [fr] [Other]
 • Quelles chaussures orange ! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Quelles chaussures orange ! [fr] [Other]
 • Tu as assez des robes grises ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tu as assez des robes grises [fr] [Other]
 • Estaban construyendo una carretera, un tajo abierto en plena selva,[...]por donde salían por toneladas las maderas y los minerales. (Isabel Allende: La ciudad de las bestias) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Estaban construyendo una carretera, un tajo abierto en plena selva,[...]por donde salían por toneladas las maderas y los minerales. (Isabel Allende: La ciudad de las bestias) [es] [Quotations]
 • Par beau temps, le ciel et la mer sont bleus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Par beau temps, le ciel et la mer sont bleus [fr] [Other]
 • Tu mets ton costume noir ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tu mets ton costume noir ? [fr] [Other]
 • Le bleu est ma couleur préférée ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Le bleu est ma couleur préférée [fr] [Other]
 • Vous pouvez toujours échanger le pull ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vous pouvez toujours échanger le pull [fr] [Other]
 • Quel style ! Il est parfait ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Quel style ! Il est parfait [fr] [Other]
 • Vous avez quelles couleurs ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vous avez quelles couleurs ? [fr] [Other]
 • Quelle couleur est-ce que vous voulez ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Quelle couleur est-ce que vous voulez ? [fr] [Other]
 • Je voudrais acheter un pull pour mon mari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Je voudrais acheter un pull pour mon mari [fr] [Other]
 • Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? [fr] [Other]
 • 平成最後となった去年は「災」に決まりました。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 平成最後となった去年は「災」に決まりました。 [ja] [Everyday Phrases]
 • voiceless dentalized alveolar fricative ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ voiceless dentalized alveolar fricative [en] [Other]
 • voiceless non-rectracted alveolar fricative ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ voiceless non-rectracted alveolar fricative [en] [Other]
 • voiceless retracted alveolar fricative ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ voiceless retracted alveolar fricative [en] [Other]
 • in ... hinein ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ in ... hinein [de] [Other]
 • I'd better not leave my backpack there. Someone might steal it. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ I'd better not leave my backpack there. Someone might steal it. [en] [Other]
 • It's five o'clock. I'd better go now before is dark. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ It's five o'clock. I'd better go now before is dark. [en] [Other]
 • Obviously I'm better off now that I got a grunt job. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Obviously I'm better off now that I got a grunt job. [en] [Other]
 • 言ってあげなよ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 言ってあげなよ [ja] [Other]
 • I know you're wretched that the relationship ended, but you're better off without him. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ I know you're wretched that the relationship ended, but you're better off without him. [en] [Other]
 • 她不想在法国安家落户,她想回德国去。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 她不想在法国安家落户,她想回德国去。 [zh] [Other]