ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • osadebe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ osadebe
 • Famuyiwa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Famuyiwa
 • gilashin ƙara girman siffar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gilashin ƙara girman siffar
 • nono ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nono [nonno, sostantivo]
 • Yagalalan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yagalalan
 • Abiy Ahmed ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abiy Ahmed [politician, Prime Minister, Nobel Peace Prize]
 • Ufomba Kamalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ufomba Kamalu [American footballer]
 • Zamanb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zamanb
 • Korama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Korama
 • bargun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bargun
 • Chinedu Obasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chinedu Obasi [football player]
 • Ike Diogu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ike Diogu [athlete, Nigerian basketball player]
 • Ebi Ere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ebi Ere [athlete, Nigerian basketball player]
 • Alade Aminu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alade Aminu [athlete, Nigerian basketball player]
 • Ekene Ibekwe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ekene Ibekwe [athlete, Nigerian basketball player]
 • Oluwatobiloba Amusan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oluwatobiloba Amusan [athlete, Nigerian athlete]
 • Amaka Ogoegbunam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amaka Ogoegbunam [athlete, Nigerian athlete]
 • Omolara Omotosho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Omolara Omotosho [athlete, Nigerian athlete]
 • Ese Brume ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ese Brume [athlete, Nigerian athlete]
 • Chinwe Okoro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chinwe Okoro [athlete, Nigerian athlete]
 • Nwanneka Okwelogu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nwanneka Okwelogu [athlete, Nigerian athlete]
 • Uhunoma Osazuwa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uhunoma Osazuwa [athlete, Nigerian athlete]
 • Ogho-Oghene Egwero ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ogho-Oghene Egwero [athlete, Nigerian athlete]
 • Orukpe Erayokan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Orukpe Erayokan [athlete, Nigerian athlete]
 • Tega Odele ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tega Odele [athlete, Nigerian athlete]
 • Ejowvokoghene Oduduru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ejowvokoghene Oduduru [athlete, Nigerian athlete]
 • Tosin Oke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tosin Oke [athlete, Nigerian athlete]
 • Olu Olamigoke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Olu Olamigoke [athlete, Nigerian athlete]
 • Seye Ogunlewe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Seye Ogunlewe [athlete, Nigerian athlete]
 • shuɗi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shuɗi
 • kulob ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kulob [Club]
 • Amirka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amirka [america]
 • Tasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tasi [Modenese dialect]
 • bas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bas [adjectif, cortet, gaire naut, Originally Persian, noun, music, transport, mezzi publici, mezzo di trasporto, mezzo trasporto, Catalan surnames, surname - Catalan, cognom - Catalan, cognom català, logística., argo, surname]
 • kuku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuku [Swahili, grandmother, body parts, kinship, Animal, cook]
 • coci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coci
 • alawus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ alawus
 • mujalla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mujalla
 • bidiyo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bidiyo
 • Ibrahim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ibrahim [male first name, erkek isimleri, names, surname]
 • Yàmài ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yàmài
 • To madalla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ To madalla
 • Sabon Alkawari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sabon Alkawari
 • Yesu Kristi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yesu Kristi
 • sai alheri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sai alheri
 • karami ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ karami
 • Watakila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Watakila [maybe]
 • dabbàa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dabbàa
 • fulani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fulani [nyelv, language]
 • kano ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kano [canoe, kayak, cunda, villes, Afrique, noun, sport, verkeer, Nigerian city]