ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • prisutna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prisutna
 • proslosti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ proslosti
 • Leona POPOVIC ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Leona POPOVIC
 • lorenco ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lorenco
 • Žitište ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Žitište
 • Žabalj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Žabalj
 • poznavanje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poznavanje
 • Zbasnik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zbasnik
 • Zagreb aerodrom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zagreb aerodrom
 • Dubrovnik aerodrom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dubrovnik aerodrom
 • Dobanovci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dobanovci
 • Batajnica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Batajnica
 • aerarijum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aerarijum
 • Lučani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lučani
 • Los Anđeles ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Los Anđeles
 • Loznica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Loznica
 • Leskovac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Leskovac
 • Lebane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lebane
 • Lapovo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lapovo
 • Lamanš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lamanš [Manche]
 • Lajkovac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lajkovac
 • Lazarevac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lazarevac
 • Mionica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mionica
 • Mladenovac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mladenovac
 • Medveđa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Medveđa
 • Mataruška Banja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mataruška Banja
 • Ostružnica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ostružnica
 • Prokuplje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Prokuplje
 • Sijarinska Banja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sijarinska Banja
 • Sremska Kamenica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sremska Kamenica
 • Sokobanjska Moravica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sokobanjska Moravica
 • Sokobanja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sokobanja
 • Moravica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Moravica
 • Svilajnac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Svilajnac
 • pokidati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pokidati
 • Tutin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tutin
 • rotkvica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rotkvica
 • Zvončari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zvončari
 • Bačka Topola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bačka Topola [adj]
 • Bačka Palanka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bačka Palanka
 • Bač ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bač
 • Banatski Karlovac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Banatski Karlovac
 • Baljevac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Baljevac
 • Bajmok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bajmok
 • Bajina Bašta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bajina Bašta
 • Babušnica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Babušnica
 • Arilje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arilje
 • Apatin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Apatin
 • Alibunar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alibunar
 • Aleksinački Rudnik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aleksinački Rudnik

Phrases

 • Govoriš li engleski? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋGovoriš li engleski? [Everyday Phrases]
 • Jesi li zauzet? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋJesi li zauzet? [Everyday Phrases]
 • Čini mi se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋČini mi se [Everyday Phrases]
 • Nema sumnje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋNema sumnje [Everyday Phrases]
 • Domovini uvijek vjerni. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋDomovini uvijek vjerni. [Other]