ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Osugo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Osugo
 • uzoamaka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uzoamaka
 • Ikoyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ikoyi [place]
 • NWACHUKWU ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ NWACHUKWU [voleyball]
 • uju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uju [zemplínske nárečie, name, first name]
 • mmajijiji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mmajijiji
 • kwenu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kwenu
 • Odumegwu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Odumegwu
 • Awo-Omamma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Awo-Omamma
 • Ezeugo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ezeugo
 • Tejuosho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tejuosho
 • Mosope ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mosope
 • Abagana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abagana
 • Udoakpuanyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Udoakpuanyi
 • Ikeja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ikeja
 • Rapuba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rapuba
 • Odein ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Odein
 • Chinedum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chinedum
 • Okwudiba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Okwudiba
 • Ozumba Mbadiwe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ozumba Mbadiwe
 • Chetachi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chetachi [name]
 • ginika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ginika [name]
 • abiriki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abiriki
 • Godswill ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Godswill
 • Ihithe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ihithe [Village in Kenya]
 • Ogbenyealu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ogbenyealu
 • hasabe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hasabe
 • masịrị ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ masịrị
 • kambili ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kambili
 • achicharronar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ achicharronar
 • Akwaeke Emezi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Akwaeke Emezi
 • asughara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ asughara
 • ifekristi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ifekristi [ifekristi, light of christ, Nigerian, igbo names, igbo girl names]
 • Ugege ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ugege
 • Ogbeide ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ogbeide
 • Tyronne Ebuehi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tyronne Ebuehi [football player]
 • William Troost-Ekong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ William Troost-Ekong [football player]
 • Oghenekaro Etebo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oghenekaro Etebo [football player]
 • Shehu Abdullahi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shehu Abdullahi [football player]
 • Simeon Nwankwo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Simeon Nwankwo [football player]
 • Kenneth Omeruo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kenneth Omeruo [footballers, Kasımpaşa Spor Kulübü, football player]
 • Joel Obi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Joel Obi [football player]
 • Ogenyi Onazi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ogenyi Onazi [football player]
 • Daniel Akpeyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Daniel Akpeyi [football player]
 • Francis Uzoho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Francis Uzoho [football player]
 • Ikechukwu Ezenwa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ikechukwu Ezenwa [football player]
 • Brian Idowu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Brian Idowu [football player]
 • Chidozie Awaziem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chidozie Awaziem [football player]
 • Edokpayi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Edokpayi
 • gee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gee [interjection, verb, riding, command, turn right, last name, surname, eat, ty, you]

Phrases

 • Ogbuefi Ezeugo was a powerful orator and ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ogbuefi Ezeugo was a powerful orator and [Other]
 • Onya is a sore or unhealed wound ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Onya is a sore or unhealed wound [Everyday Phrases]
 • Oguike is my father's name ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oguike is my father's name [Everyday Phrases]
 • Abọtaataa is a basket for carrying baby ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abọtaataa is a basket for carrying baby [Everyday Phrases]
 • Adaobi is a name for a female. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Adaobi is a name for a female. [Other]
 • house of ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ house of [Shopping Phrases]
 • Munwa huru gi n'anya nke ukwu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Munwa huru gi n'anya nke ukwu [Other]