ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • бэлзэг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бэлзэг
 • ходьбой ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ходьбой
 • бөөрөлзгөнө ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бөөрөлзгөнө
 • цаа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цаа
 • боломжтой ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ боломжтой
 • бүрхэг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бүрхэг
 • соронз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ соронз
 • аарцаг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ аарцаг
 • алчуур ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ алчуур
 • зохиолч ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зохиолч
 • mongoloos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mongoloos [#Mongolian]
 • өхөөрдмөөр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ өхөөрдмөөр
 • Үнэхээр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Үнэхээр
 • бялууг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бялууг
 • зөөхий ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зөөхий
 • манжин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ манжин
 • ноолуур ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ноолуур
 • хацар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хацар
 • уураг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ уураг
 • төлөвлөгөө ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ төлөвлөгөө
 • лууван ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ лууван
 • даалин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ даалин
 • хөөрөг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хөөрөг
 • инээмсэглэл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ инээмсэглэл
 • сонирхолгүй ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сонирхолгүй
 • шагай ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ шагай
 • зодог шуудаг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зодог шуудаг
 • эмээл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ эмээл
 • сэтгүүлч ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сэтгүүлч
 • агнуур ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ агнуур
 • мөргөл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мөргөл
 • Буцах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Буцах
 • Дугарын Дунгаржид ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Дугарын Дунгаржид
 • хайгч ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хайгч [seeker, ventur, adventurer]
 • буянхишиг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ буянхишиг [names]
 • Өршөөгөөрэй ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Өршөөгөөрэй [Excuse me]
 • ял ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ял [човни і кораблі]
 • Шанду ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шанду
 • таарах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ таарах
 • үлгэр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ үлгэр
 • захирал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ захирал
 • Буянт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Буянт
 • Хөлөг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Хөлөг
 • Өлзийт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Өлзийт
 • Мөнхбатын Даваажаргал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мөнхбатын Даваажаргал
 • гоймон ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гоймон
 • бельги ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бельги
 • далайн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ далайн
 • хошного ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хошного
 • уушиг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ уушиг

Phrases

 • Тэр ирсэн. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тэр ирсэн. [Everyday Phrases]
 • сайхан танилцлаа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сайхан танилцлаа [Other]
 • сайн өглөө гуай эрхэм ээ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сайн өглөө гуай эрхэм ээ [Other]