ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • 0 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 0 [Number, nought, zero, ought, nulle]
 • bauka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bauka
 • yoga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yoga [yoga, English, Sanskrit, Indian origin, Indic]
 • Charanpreet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Charanpreet [name]
 • Astrana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Astrana [brand name, company name, brand, company]
 • ਦਿਲਰੂਬਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਦਿਲਰੂਬਾ
 • بھنگڑ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بھنگڑ
 • 'ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੋਹਰਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੋਹਰਾ
 • ਥਿੰਦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਥਿੰਦ [name, historical]
 • ਕਡ਼੍ਹੀ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਕਡ਼੍ਹੀ [curry]
 • ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਰੂਪੀ ਕੌਰ [poet]
 • swimming ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ swimming
 • Jhabal Kalan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jhabal Kalan
 • مُوڑَ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مُوڑَ [turn]
 • Ujjal Dosanjh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ujjal Dosanjh
 • ہرو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ہرو [haro]
 • سيالكوٹ‬ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سيالكوٹ‬
 • شُورْکُوٹ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شُورْکُوٹ [Šūrkuṭ]
 • ਵੀਨੂਸੌਰ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਵੀਨੂਸੌਰ
 • ਬਲਬਾਸੌਰ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਬਲਬਾਸੌਰ
 • ਸਕੁਏਰਟਲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਸਕੁਏਰਟਲ
 • ਆਮੋਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਆਮੋਜ਼ਿਸ਼
 • شاہد خاقان عباسی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شاہد خاقان عباسی [proper name]
 • ਕੇਪ ਵਰਦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਕੇਪ ਵਰਦ
 • ਲਿਨੋਵੋ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਲਿਨੋਵੋ
 • ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ [ਤਕਨੀਕੀ]
 • ਅੜੀਸ਼ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਅੜੀਸ਼ [Arish, आरिश, ارش]
 • فضل الرحمٰن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فضل الرحمٰن
 • مولانا فضل الرحمٰن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مولانا فضل الرحمٰن [proper names]
 • ਗੋਮੇਸ਼ੀ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਗੋਮੇਸ਼ੀ
 • ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ
 • ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ
 • ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ
 • ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਵਿਕਸਤ ਕਰ
 • ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
 • ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਹਰਕਤਾਂ
 • ਸਕੋਗੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਸਕੋਗੇ
 • ਚਿਹਰਿਆਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਚਿਹਰਿਆਂ
 • ਕਸ ਦੇਣਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਕਸ ਦੇਣਾ
 • ਤਣ ਦੇਣਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਤਣ ਦੇਣਾ
 • ਬਿਜਲੀ-ਵਾਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਬਿਜਲੀ-ਵਾਹਕ ਸ਼ਕਤੀ
 • ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ
 • ਤਣਾਉ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਤਣਾਉ
 • ਭਾਣਜਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਭਾਣਜਾ
 • ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ
 • ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਛੁੱਟੀਆਂ
 • ਕਹਿਣਗੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਕਹਿਣਗੇ
 • ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੈਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੈਂ
 • ਅਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਅਪਣੇ ਆਪਨੂੰ
 • ਹਟੇਗਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਹਟੇਗਾ

Phrases

 • ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ [Other]
 • Battle of Muktsar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Battle of Muktsar [Title]
 • ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [Directions & Location]
 • ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [Directions & Location]
 • 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 [Drinking & Dining]
 • 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 [Drinking & Dining]
 • 주유소까지 쭉 가세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 주유소까지 쭉 가세요 [Drinking & Dining]
 • 왼편에 표지판이 보일 거에요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 왼편에 표지판이 보일 거에요. [Drinking & Dining]
 • 돌아서세요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 돌아서세요. [Drinking & Dining]
 • 샅샅이 뒤져 보세요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 샅샅이 뒤져 보세요. [Drinking & Dining]
 • 다리 밑으로 가세요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 다리 밑으로 가세요. [Directions & Location]
 • 내릴 역을 지나쳤어요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 내릴 역을 지나쳤어요. [Directions & Location]
 • ..보다 더 멀리 가지 마세요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ..보다 더 멀리 가지 마세요. [Directions & Location]
 • 오른쪽 차선에 계세요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 오른쪽 차선에 계세요. [Directions & Location]
 • 오른쪽 차선으로 계속 가세요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 오른쪽 차선으로 계속 가세요. [Directions & Location]
 • 1번 출구로 가세요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 1번 출구로 가세요. [Directions & Location]
 • 고속도로에서 남쪽으로 가세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 고속도로에서 남쪽으로 가세요 [Directions & Location]
 • 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 [Directions & Location]
 • 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 [Directions & Location]
 • 서쪽 방향 고속도로로 가세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 서쪽 방향 고속도로로 가세요 [Directions & Location]
 • 로터리 세 번째 출구로 가세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 로터리 세 번째 출구로 가세요 [Directions & Location]
 • 사거리에서 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 사거리에서 [Directions & Location]
 • 1층에서 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 1층에서 [Directions & Location]
 • ..의 뒤쪽으로... ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ..의 뒤쪽으로... [Directions & Location]
 • ..의 오른쪽으로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ..의 오른쪽으로 [Directions & Location]
 • ..의 왼쪽으로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ..의 왼쪽으로 [Directions & Location]
 • ..의 앞으로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ..의 앞으로 [Directions & Location]
 • 위에서 아래로 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 위에서 아래로 [Directions & Location]
 • 여기서 모퉁이 오른쪽에 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 여기서 모퉁이 오른쪽에 [Directions & Location]
 • 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? [Travel]
 • 왕복표 한 장 주세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 왕복표 한 장 주세요 [Travel]
 • 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? [Travel]
 • 이 표는 얼마에요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이 표는 얼마에요? [Travel]
 • 환불하고 싶어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 환불하고 싶어요 [Travel]
 • 제 짐을 못 찾겠어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 제 짐을 못 찾겠어요 [Travel]
 • 여권이 필요한가요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 여권이 필요한가요? [Travel]
 • 버스 정류장이 어디예요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 버스 정류장이 어디예요? [Travel]
 • 버스가 몇 분마다 오나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 버스가 몇 분마다 오나요? [Travel]
 • 버스가 몇 시까지 있나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 버스가 몇 시까지 있나요? [Travel]
 • 이 자리에 앉아도 될까요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이 자리에 앉아도 될까요? [Travel]
 • 이 자리는 이미 팔렸나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이 자리는 이미 팔렸나요? [Travel]
 • 이 버스는 어디로 가나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이 버스는 어디로 가나요? [Travel]
 • 이 기차는 어디로 가나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이 기차는 어디로 가나요? [Travel]
 • 통행료가 얼마인가요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 통행료가 얼마인가요? [Travel]
 • 어디에 주차하면 되죠? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어디에 주차하면 되죠? [Travel]
 • 주변에 주차장이 있나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 주변에 주차장이 있나요? [Travel]
 • 마지막 기차는 몇 시에 있나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 마지막 기차는 몇 시에 있나요? [Travel]
 • 어디서 환승하면 되나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어디서 환승하면 되나요? [Travel]
 • 어떤 기차를 타야 되나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어떤 기차를 타야 되나요? [Travel]
 • 몇 정거장 남았나요? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 몇 정거장 남았나요? [Travel]