ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • word ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ word [message, law, rumor, declaration, gospel]
 • పీస్ మేకర్ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ పీస్ మేకర్
 • lunatic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lunatic [noun, adjective]
 • Vansika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vansika
 • చక్కని ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ చక్కని
 • పృధ్వీరాజ్ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ పృధ్వీరాజ్
 • Lukundoo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lukundoo
 • vattalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vattalu
 • sallu dengutha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sallu dengutha
 • pukku naaku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pukku naaku
 • ninnu dengutha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ninnu dengutha
 • nee pukulo naa sulli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nee pukulo naa sulli
 • nee notlo naa sulli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nee notlo naa sulli
 • nee amma guddani denga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nee amma guddani denga
 • nee akkanu denga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nee akkanu denga
 • ne notlo naa suli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ne notlo naa suli
 • ne jathini kukka denga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ne jathini kukka denga
 • ne akkan ma kukka dengha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ne akkan ma kukka dengha
 • naa modda gudu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naa modda gudu
 • chanu mona ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chanu mona
 • muchchika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ muchchika
 • magatanam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ magatanam
 • daddu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ daddu
 • lavada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lavada
 • modda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ modda [Mother]
 • modda naaku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ modda naaku
 • modda cheeku lanja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ modda cheeku lanja
 • lanja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lanja
 • kukka sulli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kukka sulli
 • doola lanja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ doola lanja
 • bochu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bochu
 • amma pooku lo arati pandu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amma pooku lo arati pandu
 • akka bokka lO naa sulla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akka bokka lO naa sulla
 • aathulu peekutha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aathulu peekutha
 • aathulu peeku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aathulu peeku
 • aathulu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aathulu
 • Sulli pattu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sulli pattu
 • Pooku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pooku
 • Pichi Pukudaana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pichi Pukudaana
 • Nuvvu nee yendipoyina sulli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nuvvu nee yendipoyina sulli
 • Nee amma roju na modda cheekuthundi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nee amma roju na modda cheekuthundi
 • Nee aali pookulo Rampam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nee aali pookulo Rampam
 • Ne pookula na sulli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ne pookula na sulli
 • NEE AMMANI DENGAA ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ NEE AMMANI DENGAA
 • NEE AKKAANI DENGAA ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ NEE AKKAANI DENGAA
 • Lanjakodka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lanjakodka
 • Lanja munda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lanja munda
 • Guddha naku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Guddha naku
 • సాన్యా మీర్జా ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ సాన్యా మీర్జా
 • kartarpur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kartarpur