ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

(book) entitled

(book) entitled ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ