ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

(ending of a question) ... isn t it?

(ending of a question) ... isn t it? ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • czyż ਉਚਾਰਨ czyż [pl]