ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

(to a male) Get married

(to a male) Get married ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ