ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

журимося

журимося ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ