ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

порядковое числительное

порядковое числительное ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ