ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

приголосні

приголосні ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ж ਉਚਾਰਨ ж [ru]
  • щ ਉਚਾਰਨ щ [ru]
  • ю ਉਚਾਰਨ ю [ru]
  • ц ਉਚਾਰਨ ц [ru]
  • с ਉਚਾਰਨ с [ru]
  • х ਉਚਾਰਨ х [ru]
  • ч ਉਚਾਰਨ ч [ru]
  • Ф ਉਚਾਰਨ Ф [be]