ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

существительные

существительные ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • чай ਉਚਾਰਨ
    чай [ru]
  • уж ਉਚਾਰਨ
    уж [ru]
  • близь ਉਚਾਰਨ
    близь [ru]