ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

фамилия

фамилия ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • Корян ਉਚਾਰਨ Корян [ru]
  • Синявич ਉਚਾਰਨ Синявич [ru]
  • Бульчук ਉਚਾਰਨ Бульчук [ru]
  • Гибай ਉਚਾਰਨ Гибай [ru]
  • Двинятин ਉਚਾਰਨ Двинятин [ru]
  • Sapunxhiu ਉਚਾਰਨ Sapunxhiu [sq]
  • Miaume ਉਚਾਰਨ Miaume [fr]
  • Sudec ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sudec [sl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Тарба ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тарба [ab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Hatjoullis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hatjoullis [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ