ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

хвалиться

хвалиться ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ