ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

عدد

عدد ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 11 ਉਚਾਰਨ 11 [en]
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13 [ru]
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2 [de]
 • 14 ਉਚਾਰਨ 14 [fr]
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5 [en]
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19 [fa]
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20 [fr]
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12 [hy]
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10 [en]
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8 [es]
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4 [en]
 • 15 ਉਚਾਰਨ 15 [ru]
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3 [en]
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7 [en]
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18 [fa]
 • 16 ਉਚਾਰਨ 16 [ru]
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6 [yue]
 • 17 ਉਚਾਰਨ 17 [en]
 • 9 ਉਚਾਰਨ 9 [fr]
 • 21 ਉਚਾਰਨ 21 [fa]
 • 22 ਉਚਾਰਨ 22 [en]
 • 28 ਉਚਾਰਨ 28 [en]
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27 [ru]
 • 75 ਉਚਾਰਨ 75 [fr]
 • 45 ਉਚਾਰਨ 45 [fr]
 • 29 ਉਚਾਰਨ 29 [fr]
 • 42 ਉਚਾਰਨ 42 [fr]
 • 88 ਉਚਾਰਨ 88 [en]
 • واحد ਉਚਾਰਨ واحد [ar]
 • خمسة ਉਚਾਰਨ خمسة [ar]
 • 47 ਉਚਾਰਨ 47 [ar]
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43 [fr]
 • ثلاثة ਉਚਾਰਨ ثلاثة [ar]
 • ستون ਉਚਾਰਨ ستون [fa]
 • 44 ਉਚਾਰਨ 44 [fr]
 • 77 ਉਚਾਰਨ 77 [uz]
 • 72 ਉਚਾਰਨ 72 [uz]
 • 78 ਉਚਾਰਨ 78 [fr]
 • 73 ਉਚਾਰਨ 73 [fr]
 • 53 ਉਚਾਰਨ 53 [fr]
 • 59 ਉਚਾਰਨ 59 [fr]
 • 54 ਉਚਾਰਨ 54 [uz]
 • 123 ਉਚਾਰਨ 123 [el]
 • 57 ਉਚਾਰਨ 57 [ar]
 • 52 ਉਚਾਰਨ 52 [uz]
 • 61 ਉਚਾਰਨ 61 [pl]
 • 98 ਉਚਾਰਨ 98 [uz]
 • 46 ਉਚਾਰਨ 46 [fr]
 • 68 ਉਚਾਰਨ 68 [uz]
 • 79 ਉਚਾਰਨ 79 [uz]
 • 62 ਉਚਾਰਨ 62 [uz]
 • 130 ਉਚਾਰਨ 130 [uz]
 • 84 ਉਚਾਰਨ 84 [uz]
 • 63 ਉਚਾਰਨ 63 [uz]
 • 67 ਉਚਾਰਨ 67 [uz]
 • 111 ਉਚਾਰਨ 111 [ar]
 • сотые ਉਚਾਰਨ сотые [ru]
 • восьмидесятых ਉਚਾਰਨ восьмидесятых [ru]
 • هفت سالگي ਉਚਾਰਨ هفت سالگي [fa]
 • אחד 1 ਉਚਾਰਨ אחד 1 [he]
 • девяностого ਉਚਾਰਨ девяностого [ru]