ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

せき

せき ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 石 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 席 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 尺 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 隻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 勺 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 責 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 齣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 積 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 堰 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 寂 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 関 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 籍 ਉਚਾਰਨ [zh]