ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

上下疊

上下疊 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 二 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 多 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 炎 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 哥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 昌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 圭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 棗 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 爻 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 芻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 亖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 闁 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㕕 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㕛 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㚣 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 仌 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 畕 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ