ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

两字轻声词

两字轻声词 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 谢谢 ਉਚਾਰਨ 谢谢 [zh]
 • 漂亮 ਉਚਾਰਨ 漂亮 [zh]
 • 妈妈 ਉਚਾਰਨ 妈妈 [wuu]
 • 学生 ਉਚਾਰਨ 学生 [ja]
 • 先生 ਉਚਾਰਨ 先生 [ja]
 • 我们 ਉਚਾਰਨ 我们 [zh]
 • 姐姐 ਉਚਾਰਨ 姐姐 [yue]
 • 什么 ਉਚਾਰਨ 什么 [hak]
 • 奶奶 ਉਚਾਰਨ 奶奶 [nan]
 • 朋友 ਉਚਾਰਨ 朋友 [zh]
 • 哥哥 ਉਚਾਰਨ 哥哥 [zh]
 • 他们 ਉਚਾਰਨ 他们 [zh]
 • 屁股 ਉਚਾਰਨ 屁股 [zh]
 • 名字 ਉਚਾਰਨ 名字 [nan]
 • 豆腐 ਉਚਾਰਨ 豆腐 [zh]
 • 大人 ਉਚਾਰਨ 大人 [ja]
 • 茄子 ਉਚਾਰਨ 茄子 [zh]
 • 眉毛 ਉਚਾਰਨ 眉毛 [zh]
 • 头发 ਉਚਾਰਨ 头发 [zh]
 • 你们 ਉਚਾਰਨ 你们 [wuu]
 • 舅舅 ਉਚਾਰਨ 舅舅 [zh]
 • 喜欢 ਉਚਾਰਨ 喜欢 [zh]
 • 认识 ਉਚਾਰਨ 认识 [zh]
 • 福气 ਉਚਾਰਨ 福气 [hak]
 • 溜达 ਉਚਾਰਨ 溜达 [zh]
 • 那么 ਉਚਾਰਨ 那么 [zh]
 • 耳朵 ਉਚਾਰਨ 耳朵 [zh]
 • 王八 ਉਚਾਰਨ 王八 [zh]
 • 弟弟 ਉਚਾਰਨ 弟弟 [zh]
 • 下巴 ਉਚਾਰਨ 下巴 [zh]
 • 甘蔗 ਉਚਾਰਨ 甘蔗 [zh]
 • 帽子 ਉਚਾਰਨ 帽子 [ja]
 • 儿子 ਉਚਾਰਨ 儿子 [zh]
 • 妹妹 ਉਚਾਰਨ 妹妹 [zh]
 • 消息 ਉਚਾਰਨ 消息 [zh]
 • 老婆 ਉਚਾਰਨ 老婆 [zh]
 • 叔叔 ਉਚਾਰਨ 叔叔 [zh]
 • 觉得 ਉਚਾਰਨ 觉得 [zh]
 • 姑娘 ਉਚਾਰਨ 姑娘 [hak]
 • 休息 ਉਚਾਰਨ 休息 [zh]
 • 晚上 ਉਚਾਰਨ 晚上 [zh]
 • 舒服 ਉਚਾਰਨ 舒服 [zh]
 • 队伍 ਉਚਾਰਨ 队伍 [zh]
 • 逻辑 ਉਚਾਰਨ 逻辑 [zh]
 • 筷子 ਉਚਾਰਨ 筷子 [zh]
 • 萝卜 ਉਚਾਰਨ 萝卜 [zh]
 • 姥姥 ਉਚਾਰਨ 姥姥 [zh]
 • 便宜 ਉਚਾਰਨ 便宜 [zh]
 • 裙子 ਉਚਾਰਨ 裙子 [zh]
 • 讲究 ਉਚਾਰਨ 讲究 [zh]
 • 橘子 ਉਚਾਰਨ 橘子 [zh]
 • 恶心 ਉਚਾਰਨ 恶心 [zh]
 • 日子 ਉਚਾਰਨ 日子 [zh]
 • 大夫 ਉਚਾਰਨ 大夫 [zh]
 • 公公 ਉਚਾਰਨ 公公 [zh]
 • 度数 ਉਚਾਰਨ 度数 [wuu]
 • 外甥 ਉਚਾਰਨ 外甥 [zh]
 • 明白 ਉਚਾਰਨ 明白 [ja]
 • 橙子 ਉਚਾਰਨ 橙子 [zh]
 • 大爷 ਉਚਾਰਨ 大爷 [zh]
 • 面子 ਉਚਾਰਨ 面子 [zh]
 • 孩子 ਉਚਾਰਨ 孩子 [zh]
 • 东西 ਉਚਾਰਨ 东西 [zh]
 • 费用 ਉਚਾਰਨ 费用 [zh]
 • 行李 ਉਚਾਰਨ 行李 [yue]
 • 咳嗽 ਉਚਾਰਨ 咳嗽 [zh]
 • 苍蝇 ਉਚਾਰਨ 苍蝇 [zh]
 • 时候 ਉਚਾਰਨ 时候 [zh]
 • 点心 ਉਚਾਰਨ 点心 [zh]
 • 石头 ਉਚਾਰਨ 石头 [zh]
 • 尾巴 ਉਚਾਰਨ 尾巴 [gan]
 • 记性 ਉਚਾਰਨ 记性 [zh]
 • 畜生 ਉਚਾਰਨ 畜生 [ja]
 • 高粱 ਉਚਾਰਨ 高粱 [zh]
 • 东边 ਉਚਾਰਨ 东边 [zh]
 • 人家 ਉਚਾਰਨ 人家 [wuu]
 • 老子 ਉਚਾਰਨ 老子 [zh]
 • 玫瑰 ਉਚਾਰਨ 玫瑰 [zh]
 • 怪物 ਉਚਾਰਨ 怪物 [zh]
 • 骆驼 ਉਚਾਰਨ 骆驼 [zh]
 • 娃娃 ਉਚਾਰਨ 娃娃 [zh]
 • 格式 ਉਚਾਰਨ 格式 [zh]
 • 胡子 ਉਚਾਰਨ 胡子 [zh]
 • 告诉 ਉਚਾਰਨ 告诉 [zh]
 • 梯子 ਉਚਾਰਨ 梯子 [ja]
 • 故事 ਉਚਾਰਨ 故事 [ja]
 • 狐狸 ਉਚਾਰਨ 狐狸 [zh]
 • 星星 ਉਚਾਰਨ 星星 [zh]
 • 事情 ਉਚਾਰਨ 事情 [ja]
 • 戒指 ਉਚਾਰਨ 戒指 [zh]
 • 利索 ਉਚਾਰਨ 利索 [zh]
 • 厉害 ਉਚਾਰਨ 厉害 [zh]
 • 为了 ਉਚਾਰਨ 为了 [zh]
 • 工夫 ਉਚਾਰਨ 工夫 [zh]
 • 肚子 ਉਚਾਰਨ 肚子 [zh]
 • 核桃 ਉਚਾਰਨ 核桃 [yue]
 • 太太 ਉਚਾਰਨ 太太 [yue]
 • 热闹 ਉਚਾਰਨ 热闹 [zh]
 • 石榴 ਉਚਾਰਨ 石榴 [zh]
 • 胳膊 ਉਚਾਰਨ 胳膊 [zh]