ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

两字轻声词

两字轻声词 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 谢谢 ਉਚਾਰਨ
  谢谢 [zh]
 • 漂亮 ਉਚਾਰਨ
  漂亮 [zh]
 • 学生 ਉਚਾਰਨ
  学生 [ja]
 • 妈妈 ਉਚਾਰਨ
  妈妈 [wuu]
 • 先生 ਉਚਾਰਨ
  先生 [ja]
 • 我们 ਉਚਾਰਨ
  我们 [zh]
 • 姐姐 ਉਚਾਰਨ
  姐姐 [yue]
 • 什么 ਉਚਾਰਨ
  什么 [hak]
 • 奶奶 ਉਚਾਰਨ
  奶奶 [nan]
 • 朋友 ਉਚਾਰਨ
  朋友 [zh]
 • 哥哥 ਉਚਾਰਨ
  哥哥 [zh]
 • 他们 ਉਚਾਰਨ
  他们 [zh]
 • 屁股 ਉਚਾਰਨ
  屁股 [zh]
 • 名字 ਉਚਾਰਨ
  名字 [nan]
 • 豆腐 ਉਚਾਰਨ
  豆腐 [zh]
 • 茄子 ਉਚਾਰਨ
  茄子 [zh]
 • 大人 ਉਚਾਰਨ
  大人 [ja]
 • 眉毛 ਉਚਾਰਨ
  眉毛 [zh]
 • 喜欢 ਉਚਾਰਨ
  喜欢 [zh]
 • 头发 ਉਚਾਰਨ
  头发 [zh]
 • 你们 ਉਚਾਰਨ
  你们 [wuu]
 • 认识 ਉਚਾਰਨ
  认识 [zh]
 • 舅舅 ਉਚਾਰਨ
  舅舅 [zh]
 • 耳朵 ਉਚਾਰਨ
  耳朵 [zh]
 • 福气 ਉਚਾਰਨ
  福气 [hak]
 • 溜达 ਉਚਾਰਨ
  溜达 [zh]
 • 那么 ਉਚਾਰਨ
  那么 [zh]
 • 帽子 ਉਚਾਰਨ
  帽子 [ja]
 • 弟弟 ਉਚਾਰਨ
  弟弟 [zh]
 • 王八 ਉਚਾਰਨ
  王八 [zh]
 • 儿子 ਉਚਾਰਨ
  儿子 [zh]
 • 老婆 ਉਚਾਰਨ
  老婆 [zh]
 • 下巴 ਉਚਾਰਨ
  下巴 [zh]
 • 妹妹 ਉਚਾਰਨ
  妹妹 [zh]
 • 甘蔗 ਉਚਾਰਨ
  甘蔗 [zh]
 • 消息 ਉਚਾਰਨ
  消息 [zh]
 • 休息 ਉਚਾਰਨ
  休息 [zh]
 • 觉得 ਉਚਾਰਨ
  觉得 [zh]
 • 叔叔 ਉਚਾਰਨ
  叔叔 [zh]
 • 晚上 ਉਚਾਰਨ
  晚上 [zh]
 • 姑娘 ਉਚਾਰਨ
  姑娘 [hak]
 • 舒服 ਉਚਾਰਨ
  舒服 [yue]
 • 筷子 ਉਚਾਰਨ
  筷子 [zh]
 • 萝卜 ਉਚਾਰਨ
  萝卜 [zh]
 • 便宜 ਉਚਾਰਨ
  便宜 [ja]
 • 逻辑 ਉਚਾਰਨ
  逻辑 [zh]
 • 队伍 ਉਚਾਰਨ
  队伍 [zh]
 • 裙子 ਉਚਾਰਨ
  裙子 [zh]
 • 姥姥 ਉਚਾਰਨ
  姥姥 [zh]
 • 恶心 ਉਚਾਰਨ
  恶心 [zh]
 • 橘子 ਉਚਾਰਨ
  橘子 [zh]
 • 讲究 ਉਚਾਰਨ
  讲究 [zh]
 • 大夫 ਉਚਾਰਨ
  大夫 [zh]
 • 明白 ਉਚਾਰਨ
  明白 [ja]
 • 日子 ਉਚਾਰਨ
  日子 [zh]
 • 公公 ਉਚਾਰਨ
  公公 [zh]
 • 度数 ਉਚਾਰਨ
  度数 [wuu]
 • 外甥 ਉਚਾਰਨ
  外甥 [zh]
 • 东西 ਉਚਾਰਨ
  东西 [zh]
 • 橙子 ਉਚਾਰਨ
  橙子 [zh]
 • 孩子 ਉਚਾਰਨ
  孩子 [zh]
 • 时候 ਉਚਾਰਨ
  时候 [zh]
 • 大爷 ਉਚਾਰਨ
  大爷 [zh]
 • 面子 ਉਚਾਰਨ
  面子 [zh]
 • 咳嗽 ਉਚਾਰਨ
  咳嗽 [zh]
 • 点心 ਉਚਾਰਨ
  点心 [zh]
 • 行李 ਉਚਾਰਨ
  行李 [yue]
 • 费用 ਉਚਾਰਨ
  费用 [zh]
 • 苍蝇 ਉਚਾਰਨ
  苍蝇 [zh]
 • 石头 ਉਚਾਰਨ
  石头 [zh]
 • 尾巴 ਉਚਾਰਨ
  尾巴 [gan]
 • 老子 ਉਚਾਰਨ
  老子 [zh]
 • 畜生 ਉਚਾਰਨ
  畜生 [ja]
 • 事情 ਉਚਾਰਨ
  事情 [ja]
 • 记性 ਉਚਾਰਨ
  记性 [zh]
 • 东边 ਉਚਾਰਨ
  东边 [zh]
 • 高粱 ਉਚਾਰਨ
  高粱 [zh]
 • 玫瑰 ਉਚਾਰਨ
  玫瑰 [zh]
 • 星星 ਉਚਾਰਨ
  星星 [zh]
 • 人家 ਉਚਾਰਨ
  人家 [wuu]
 • 怪物 ਉਚਾਰਨ
  怪物 [zh]
 • 骆驼 ਉਚਾਰਨ
  骆驼 [zh]
 • 告诉 ਉਚਾਰਨ
  告诉 [zh]
 • 娃娃 ਉਚਾਰਨ
  娃娃 [zh]
 • 故事 ਉਚਾਰਨ
  故事 [ja]
 • 狐狸 ਉਚਾਰਨ
  狐狸 [zh]
 • 梯子 ਉਚਾਰਨ
  梯子 [ja]
 • 格式 ਉਚਾਰਨ
  格式 [zh]
 • 厉害 ਉਚਾਰਨ
  厉害 [zh]
 • 胡子 ਉਚਾਰਨ
  胡子 [zh]
 • 核桃 ਉਚਾਰਨ
  核桃 [yue]
 • 戒指 ਉਚਾਰਨ
  戒指 [zh]
 • 工夫 ਉਚਾਰਨ
  工夫 [zh]
 • 胳膊 ਉਚਾਰਨ
  胳膊 [zh]
 • 为了 ਉਚਾਰਨ
  为了 [zh]
 • 肚子 ਉਚਾਰਨ
  肚子 [zh]
 • 利索 ਉਚਾਰਨ
  利索 [zh]
 • 热闹 ਉਚਾਰਨ
  热闹 [zh]
 • 太太 ਉਚਾਰਨ
  太太 [yue]
 • 石榴 ਉਚਾਰਨ
  石榴 [yue]