ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

動物

動物 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 熊 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 牛 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 狗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 馬 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 魚 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 蜘蛛 ਉਚਾਰਨ 蜘蛛 [zh]
 • 龍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 羊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鳥 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 曱甴 ਉਚਾਰਨ 曱甴 [yue]
 • 蝙蝠 ਉਚਾਰਨ 蝙蝠 [zh]
 • 狼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鹿 ਉਚਾਰਨ 鹿 [zh]
 • 象 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 鶴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 豬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 長頸鹿 ਉਚਾਰਨ 長頸鹿 [nan]
 • 猿 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 狐 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • ornithorynque ਉਚਾਰਨ ornithorynque [fr]
 • 雞 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • りす ਉਚਾਰਨ りす [ja]
 • うま (馬) ਉਚਾਰਨ うま (馬) [ja]
 • 金魚 ਉਚਾਰਨ 金魚 [ja]
 • 鼠 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 老鼠 ਉਚਾਰਨ 老鼠 [zh]
 • 蜻蜓 ਉਚਾਰਨ 蜻蜓 [zh]
 • 獅子 ਉਚਾਰਨ 獅子 [yue]
 • 蜂 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 青蛙 ਉਚਾਰਨ 青蛙 [yue]
 • 蝶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 虎 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • いぬ (犬) ਉਚਾਰਨ いぬ (犬) [ja]
 • 蟹 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 蚊 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 山羊 ਉਚਾਰਨ 山羊 [zh]
 • 章魚 ਉਚਾਰਨ 章魚 [nan]
 • 貓 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 蝴蝶 ਉਚਾਰਨ 蝴蝶 [zh]
 • 恐龍 ਉਚਾਰਨ 恐龍 [zh]
 • 大象 ਉਚਾਰਨ 大象 [yue]
 • 松鼠 ਉਚਾਰਨ 松鼠 [zh]
 • 蛙 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 兔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蜜蜂 ਉਚਾਰਨ 蜜蜂 [ja]
 • アオサギ ਉਚਾਰਨ アオサギ [ja]
 • 蚯蚓 ਉਚਾਰਨ 蚯蚓 [zh]
 • 駱駝 ਉਚਾਰਨ 駱駝 [zh]
 • 綿羊 ਉਚਾਰਨ 綿羊 [zh]
 • 蝠婆 ਉਚਾਰਨ 蝠婆 [hak]
 • 海豚 ਉਚਾਰਨ 海豚 [yue]
 • 蟻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 水母 ਉਚਾਰਨ 水母 [zh]
 • 斑馬 ਉਚਾਰਨ 斑馬 [zh]
 • 雀 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 豹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蝸牛 ਉਚਾਰਨ 蝸牛 [yue]
 • 臭鼬 ਉਚਾਰਨ 臭鼬 [zh]
 • 老虎 ਉਚਾਰਨ 老虎 [zh]
 • 河豚 ਉਚਾਰਨ 河豚 [ja]
 • 啄木鳥 ਉਚਾਰਨ 啄木鳥 [zh]
 • 鷹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 燕子 ਉਚਾਰਨ 燕子 [zh]
 • 袋鼠 ਉਚਾਰਨ 袋鼠 [zh]
 • 蜈蚣 ਉਚਾਰਨ 蜈蚣 [wuu]
 • 馴鹿 (トナカイ) ਉਚਾਰਨ 馴鹿 (トナカイ) [ja]
 • 鱷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 犀牛 ਉਚਾਰਨ 犀牛 [zh]
 • 海豹 ਉਚਾਰਨ 海豹 [zh]
 • 柴犬 ਉਚਾਰਨ 柴犬 [ja]
 • 蒼蠅 ਉਚਾਰਨ 蒼蠅 [zh]
 • 螞蟻 ਉਚਾਰਨ 螞蟻 [yue]
 • 猴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鸚鵡 ਉਚਾਰਨ 鸚鵡 [zh]
 • 壁虎 ਉਚਾਰਨ 壁虎 [zh]
 • しまうま ਉਚਾਰਨ しまうま [ja]
 • 貂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 山椒魚 ਉਚਾਰਨ 山椒魚 [ja]
 • にわとり ਉਚਾਰਨ にわとり [ja]
 • 白蟻 ਉਚਾਰਨ 白蟻 [yue]
 • 鵝 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 貓頭鷹 ਉਚਾਰਨ 貓頭鷹 [yue]
 • 台灣黑熊 ਉਚਾਰਨ 台灣黑熊 [zh]
 • 海星 ਉਚਾਰਨ 海星 [zh]
 • 黃蜂 ਉਚਾਰਨ 黃蜂 [zh]
 • 螺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 企鵝 ਉਚਾਰਨ 企鵝 [zh]
 • ハト ਉਚਾਰਨ ハト [ja]
 • 田螺 ਉਚਾਰਨ 田螺 [yue]
 • 河馬 ਉਚਾਰਨ 河馬 [zh]
 • 猩猩 ਉਚਾਰਨ 猩猩 [zh]
 • 麋鹿 ਉਚਾਰਨ 麋鹿 [zh]
 • 龜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 北極熊 ਉਚਾਰਨ 北極熊 [yue]
 • らくだ ਉਚਾਰਨ らくだ [ja]
 • 老虎哥 ਉਚਾਰਨ 老虎哥 [hak]
 • 鯨魚 ਉਚਾਰਨ 鯨魚 [zh]
 • 獅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 田雞 ਉਚਾਰਨ 田雞 [yue]
 • 倉鼠 ਉਚਾਰਨ 倉鼠 [zh]