ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

動物

動物 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 熊 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 狗 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 馬 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 魚 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 牛 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 蜘蛛 ਉਚਾਰਨ
  蜘蛛 [zh]
 • 曱甴 ਉਚਾਰਨ
  曱甴 [yue]
 • 龍 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 鳥 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 羊 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 狼 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 鹿 ਉਚਾਰਨ
  鹿 [zh]
 • 象 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 蝙蝠 ਉਚਾਰਨ
  蝙蝠 [zh]
 • 長頸鹿 ਉਚਾਰਨ
  長頸鹿 [nan]
 • 鶴 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 猿 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 狐 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • いぬ (犬) ਉਚਾਰਨ
  いぬ (犬) [ja]
 • ornithorynque ਉਚਾਰਨ
  ornithorynque [fr]
 • 金魚 ਉਚਾਰਨ
  金魚 [ja]
 • 鼠 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 蜻蜓 ਉਚਾਰਨ
  蜻蜓 [zh]
 • うま (馬) ਉਚਾਰਨ
  うま (馬) [ja]
 • りす ਉਚਾਰਨ
  りす [ja]
 • 虎 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 獅子 ਉਚਾਰਨ
  獅子 [yue]
 • 老鼠 ਉਚਾਰਨ
  老鼠 [zh]
 • 恐龍 ਉਚਾਰਨ
  恐龍 [zh]
 • 蜂 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 蟹 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 蝶 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 蚊 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 豬 ਉਚਾਰਨ
  [cjy]
 • 青蛙 ਉਚਾਰਨ
  青蛙 [zh]
 • 蛙 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 駱駝 ਉਚਾਰਨ
  駱駝 [yue]
 • 山羊 ਉਚਾਰਨ
  山羊 [zh]
 • 章魚 ਉਚਾਰਨ
  章魚 [nan]
 • 大象 ਉਚਾਰਨ
  大象 [zh]
 • 雞 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 貓 ਉਚਾਰਨ
  [hak]
 • 蚯蚓 ਉਚਾਰਨ
  蚯蚓 [zh]
 • 松鼠 ਉਚਾਰਨ
  松鼠 [zh]
 • 蝴蝶 ਉਚਾਰਨ
  蝴蝶 [zh]
 • 蜜蜂 ਉਚਾਰਨ
  蜜蜂 [ja]
 • アオサギ ਉਚਾਰਨ
  アオサギ [ja]
 • 蟻 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 壁虎 ਉਚਾਰਨ
  壁虎 [zh]
 • 蝸牛 ਉਚਾਰਨ
  蝸牛 [yue]
 • 兔 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 蝠婆 ਉਚਾਰਨ
  蝠婆 [hak]
 • 海豚 ਉਚਾਰਨ
  海豚 [zh]
 • 綿羊 ਉਚਾਰਨ
  綿羊 [zh]
 • 水母 ਉਚਾਰਨ
  水母 [zh]
 • 斑馬 ਉਚਾਰਨ
  斑馬 [zh]
 • 柴犬 ਉਚਾਰਨ
  柴犬 [ja]
 • 老虎 ਉਚਾਰਨ
  老虎 [zh]
 • 河豚 ਉਚਾਰਨ
  河豚 [ja]
 • 燕子 ਉਚਾਰਨ
  燕子 [zh]
 • 啄木鳥 ਉਚਾਰਨ
  啄木鳥 [zh]
 • 犀牛 ਉਚਾਰਨ
  犀牛 [yue]
 • 臭鼬 ਉਚਾਰਨ
  臭鼬 [zh]
 • 袋鼠 ਉਚਾਰਨ
  袋鼠 [zh]
 • 豹 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 蜈蚣 ਉਚਾਰਨ
  蜈蚣 [wuu]
 • 海豹 ਉਚਾਰਨ
  海豹 [zh]
 • 蒼蠅 ਉਚਾਰਨ
  蒼蠅 [zh]
 • 馴鹿 (トナカイ) ਉਚਾਰਨ
  馴鹿 (トナカイ) [ja]
 • 鱷 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 企鵝 ਉਚਾਰਨ
  企鵝 [zh]
 • 猴 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • しまうま ਉਚਾਰਨ
  しまうま [ja]
 • にわとり ਉਚਾਰਨ
  にわとり [ja]
 • 鷹 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 貂 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鵝 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 山椒魚 ਉਚਾਰਨ
  山椒魚 [ja]
 • 白蟻 ਉਚਾਰਨ
  白蟻 [yue]
 • 螺 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 海星 ਉਚਾਰਨ
  海星 [zh]
 • 鸚鵡 ਉਚਾਰਨ
  鸚鵡 [zh]
 • 台灣黑熊 ਉਚਾਰਨ
  台灣黑熊 [zh]
 • 黃蜂 ਉਚਾਰਨ
  黃蜂 [zh]
 • 螞蟻 ਉਚਾਰਨ
  螞蟻 [nan]
 • ハト ਉਚਾਰਨ
  ハト [ja]
 • 河馬 ਉਚਾਰਨ
  河馬 [zh]
 • らくだ ਉਚਾਰਨ
  らくだ [ja]
 • 田螺 ਉਚਾਰਨ
  田螺 [yue]
 • 猩猩 ਉਚਾਰਨ
  猩猩 [zh]
 • 雀 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 貓頭鷹 ਉਚਾਰਨ
  貓頭鷹 [wuu]
 • 蛆 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 倉鼠 ਉਚਾਰਨ
  倉鼠 [zh]
 • 獅 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 田雞 ਉਚਾਰਨ
  田雞 [yue]
 • 老虎哥 ਉਚਾਰਨ
  老虎哥 [hak]
 • 龜 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 烏龜 ਉਚਾਰਨ
  烏龜 [wuu]
 • 食蟻獸 ਉਚਾਰਨ
  食蟻獸 [zh]